ВАКС: А ви перевірили, чи стосується запит у межах міжнародного  співробітництва предмету досудового розслідування?

ВАКС: А ви перевірили, чи стосується запит у межах міжнародного співробітництва предмету досудового розслідування?

Артем Трекке
старший партнер, адвокат АО «Credence»
 
Однією з підстав для зупинення досудового розслідування є необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Перевіряти обгрунтованість такого зупинення слід найбільш прискіпливо, адже зазвичай очікування на виконання запитів відтерміновує досудове розслідування на невизначений період, а як влучно вказує суддя ВАКС Михайленко В.В. часто таким зупиненням досудового розслідування маскується його подальша змістовна неспроможність.

Як показує практика, більшість суддів не вдаються до аналізу мотивів направлення запитів у межах міжнародного співробітництва та залишають поза увагою те, що вони не відносяться до предмету доказування та підозри.

Однак, практика ВАКС схиляється до протилежних рішень, якими скасовуються постанови про зупинення розслідування, оскільки крім формального посилання на норми закону, у них відсутнє належне мотивування такого рішення в конкретному кримінальному провадженні (https://reyestr.court.gov.ua/Review/94927066).

Для того, щоб не допустити безпідставне зупинення досудового розслідування на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, слід звертати увагу на наступні обставини:

- на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит;

- які обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування

- чи являються ці обставини предметом досудового розслідування;

- яким чином ці обставини співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення.